index

Information om Covid 19


Känner du dig förkyld - Stanna hemma och kontakta receptionen på tel 060-612119


Blir du förkyld under din vistelse - Stanna på rummet. Använd inte våra allmänutrymmen. Kontakta journumret som finns på din rumsdörr!


Vi har ändrat våra städrutiner och spritar köksytor, toalettstolar och dörrhandtag varje dag.


Pga det befarade pandemiläget efter jul- och nyårshelgerna, stänger vi under januari ned alla rum som saknar egen toalett. Alla våra rum med privat dusch/wc går dock att boka!


Allmänna förhållningsregler

Tvätta händerna ofta och minst 20 sekunder.

Hosta i armvecket, om nödvändigt.

Håll minst 1,5 meter avstånd till andra gäster

Skicka en bokningsförfrågan som besvaras senast nästa vardag

Information about Covid 19


If you feel cold - Stay at home and contact the reception at tel +4660 612119


If you get cold during your stay - Stay in the room. Do not use our public spaces. Contact the emergency number on your room door!


We have changed our cleaning routines and desinfect kitchen surfaces, toilet chairs and door handles every day.


Due to the feared pandemic situation after the Christmas- and New Year holidays, we will close down all rooms that do not have their own toilet during January. However, all our rooms with private shower/toilet can be booked!


General precautions

Wash your hands often and for at least 20 seconds.

Cough in the arm fold, if necessary.

Keep at least 1.5 meters distance to other guests

Send an inquiry which will be answered latest the next week day