index

Ändrade öppettider


Tom 21/8 är vår reception öppen dagligen kl 8-9 samt kl 16-19


Information om Covid 19

Känner du dig förkyld - Stanna hemma och kontakta receptionen på tel 060-612119


Blir du förkyld under din vistelse - Stanna på rummet. Använd inte våra allmänutrymmen. Kontakta journumret som finns på din rumsdörr!


Vi har ändrat våra städrutiner och spritar köksytor, toalettstolar och dörrhandtag varje dag. Vi låter rummen "vila" ett dygn efter utcheckning så att ev virus hinner inaktiveras.


Allmänna förhållningsregler

Tvätta händerna ofta och minst 20 sekunder.

Hosta i armvecket, om nödvändigt.

Håll minst 1,5 meter avstånd till andra gäster

Skicka en bokningsförfrågan som besvaras senast nästa vardag

Changed opening hours

Until 21/8 our reception is open daily 8-9 am and 4-7 pm


Information about Covid 19

If you feel cold - Stay at home and contact the reception at tel +4660 612119


If you get cold during your stay - Stay in the room. Do not use our public spaces. Contact the emergency number on your room door!


We have changed our cleaning routines and desinfect kitchen surfaces, toilet chairs and door handles every day. We let the rooms "rest" for a day after check-out so that any viruses can be deactivated.


General precautions

Wash your hands often and for at least 20 seconds.

Cough in the arm fold, if necessary.

Keep at least 1.5 meters distance to other guests

Send an inquiry which will be answered latest the next week day